OSK en VORUM

OSK werkt sinds 1999 samen met Vorum Research Corperation. Vorum biedt onder de naam Footware een compleet systeem voor de vervaardiging van supplementen en leesten. Door een combinatie van geavanceerde scantechnieken en intelligente software is Vorum trendsetter in deze markt. Deze marktpositie en gebruiksvriendelijke software zijn tot op de dag van vandaag de basis voor onze samenwerking. Ook OSK staat open voor innovatie en het Footware systeem sluit hier uitstekend op aan.

De branche vraagt om vernieuwing en de intrede van scan- en computertechnieken is op termijn onvermijdelijk. De ambachtelijke vaardigheden van de oorspronkelijke leestenmaker worden een schaars goed en de nieuwe generatie is ingesteld op computer gestuurde ontwerp- en fabricagetechnieken. Kiest u voor vernieuwing dan biedt OSK u met het footware systeem het juiste gereedschap en een adequate begeleiding bij de implementatie.

Wilt u meer weten over VORUM; www.vorum.com