Leest ontwerp

De Canfit FootWare Design software is het ideale gereedschap om uw leest te ontwerpen. De primaire kracht van de ontwerp software zit in het automatisch graderen van de scan, blauwdruk en maatgegevens naar een passende bibliotheek leest. Daarnaast beschikt de software over een groot aantal mogelijkheden om de leest te bewerken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de haksprong te beïnvloeden, de voorvoet te zwenken en de leest lokaal in te nemen dan wel meer ruimte te geven. In feite is de software niets anders dan een elektronische schuurmachine.

De meest gangbare werkwijzen zijn gebaseerd op;
  1. Gescande input van voet of gips.
  2. Alleen op basis van de blauwdruk en maatgegevens.

De eerste methode wordt voornamelijk toegepast bij zware orthopedie en heeft als nadeel dat de scanner bij OSK staat opgesteld. Om dit probleem te ondervangen werkt men vaak met een huls of gips van de voet. De tweede methode is de meest gangbare en dekt het grootste gedeelte van de ontwerp behoefte af. Deze werkwijze kent als voordelen een korte doorlooptijd en een relatief lage investering.

Op basis van een maandelijks bedrag krijgt u de benodigde software in licentie ter beschikking. Er zijn geen grote investeringen nodig. Een standaard computer en een digitizer voor het invoeren van de blauwdruk volstaan. Samen met OSK ontwerpt u een aantal standaard leestmodellen, de zogenaamde bibliotheekleesten. De praktijk leert dat dit aantal in het algemeen varieert tussen de 5 tot 10 types. Deze leesten vormen de basis voor het individueel ontwerp van het klantspecifieke leestenpaar. Een groot voordeel is dat u de bibliotheekleesten geheel naar eigen inzicht kunt ontwerpen. Op deze manier blijft uw persoonlijke filosofie in het leestontwerp behouden.